Καλώς ήλθατε στην AOPA Hellas


AFW 2014 AOPA Hellas Fly-In Outlook
and Participation Form

AOPA Hellas Facebook page
Friends of AOPA Hellas Facebook group

H AOPA Hellas είναι ένα ελληνικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που εκπροσωπεί τα μέλη της, πιλότους και ιδιοκτήτες αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας.

Οι στόχοι της AOPA Hellas είναι:

  • Να προάγει, να υποστηρίζει και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της στη Γενική Αεροπορία.
  • Να προάγει την οικονομία, την ασφάλεια και την εν γένει χρήση της Γενικής Αεροπορίας για την προσωπική μεταφορά του χειριστή ή του ιδιοκτήτη, είτε αυτή γίνεται για επαγγελματικούς σκοπούς είτε γίνεται για λόγους αναψυχής.
  • Να ενθαρρύνει την δημιουργία ενός συστήματος αεροδρομίων, ραδιοβοηθημάτων, μέσων επικοινωνιών, συλλογής και διανομής μετεωρολογικών πληροφοριών, και άλλων ευκολιών, που θα προσφέρονται για χρήση από τη Γενική Αεροπορία.
  • Να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη συγχρόνων κανονισμών και διαδικασιών, για το γενικότερο συμφέρον της Γενικής Αεροπορίας και της χώρας.
  • Να προσφέρει στα μέλη της υποστήριξη, βοήθεια και πληροφόρηση για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την προσωπική πτήση του κάθε μέλους όπως και εκπτώσεις σε παροχές προς τη Γενική Αεροπορία όπως handling σε αεροδρόμια, ασφάλειες αεροσκαφών, χάρτες κ.α. αναλώσιμα.
web analytics

Web Design & Development by eDesigner